Hvordan ta mål til solskjerming - Solkontroll.no
Telefon: 406 40002
post@solkontroll.no

Oppmålingsguide

Hvordan ta mål til innvendig solskjerming. Instruksjoner for hvordan du skal ta mål for å kunne bestille våre solskjerming-produkter. Dette er for deg som «liker å fikse selv»!

Ta mål

Du følger instruksjonene våre for å ta mål for solskjermingen du ønsker. Dette passer for de som liker å fikse selv.

Bestill i nettbutikken

Trykk deg inn i nettbutikken vår, skriv inn og kryss av for ønskede spesifikasjoner. Deretter bestiller du ønsket produkt.

Monter

Monter solskjermingen selv. Enkelt og greit.

Oppmåling gjøres slik:

På vinduer som kan åpnes, er selve vinduet delt opp i vindusramme + vinduskarm (se bilde til høyre).

På vinduer som ikke kan åpnes, er vindusrammen og vinduskarmen én del, ofte kalt vinduskar

Det er viktig at du tar deg god tid til oppmåling og sørger for at alle mål blir nøyaktige.
Målene bør tas på samme sted som produktet skal plasseres (særlig om vinduet har dype foringer).

En lasermåler er ofte det beste redskapet å bruke ved innvendig oppmåling, og når vinduene er høye/brede. Vi i solkontroll.no bruker Bosch PLR 15, et rimelig og brukervennlig verktøy. Når alle mål er tatt, anbefaler vi at du tar en ny runde og dobbeltsjekker målene. Be gjerne en annen person om å utføre denne kontrollen.

Slik kan du unngå å bestille et produkt som ikke passer iht. faktiske mål.

NB: Vi produserer produktene etter dine mål. Målene du oppgir er målene du får.

Alternativ 1: Plassering – På selve vinduslistene.

 

Fordeler:

 • Plissegardinets stoff dekker hele vinduslistenes bredde – bra lysdemping (avhengig av stofftype)
 • En god løsning om man har vinduer som åpnes innover (så fremt man ikke ønsker å plassere dem på selve vindusrammen, Alternativ 3)

 

Ulemper:

 • Ikke fullt så diskre som om man plasserer produktet på innsiden av foringen.
 • Dyrere – økt bredde fører til dyrere Plissegardiner

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål fra ytterkant til ytterkant oppe, på midten og nede på vinduslistene. Trekk fra 0,2 cm på det minste målet
 • Høyde: Mål fra ytterkant til ytterkant på vinduslistene.
 •  

pl1

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / fratrekkBestilles
Bredde – B1105,4 cm ——-
Bredde – B2105,2 cm ——-
Bredde – B3105,0 cm– 0,2 cm104,8
Høyde – H125,3 cm– 0,0 cm125,3 cm

 

Alternativ 2: Plassering – Innside av foring

 

Fordeler:

 • En diskre løsning. Absolutt den mest vanlig måten å plassere Plissegardin på.
 • Rimeligere enn alternativ 1

 

Ulemper:

 • På vinduer som åpnes innover vil Plissegardinenet kunne være i veien og forhindre at vinduet kan åpnes.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål innvendig mål mellom foringene oppe, på midten og nede. Trekk fra 0,4 – 1,0 cm på det minste målet.
 • Høyde: Mål innvendig mål mellom foringene.
 •  

pl3

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / fratrekkBestilles
Bredde – B195,2 cm ——
Bredde – B295,1 cm– 1,0 cm94,1 cm
Bredde – B395,4 ——
Høyde – H115,3 cm– 0,0 cm115,3 cm

 

Alternativ 3: Plassering – På vindusrammen / vinduskarmen

 

Fordeler:

 • En diskre løsning.
 • Plissegardinet er ikke i veien om vinduet åpnes.
 • Plissegardinet kan skygge for sol / hindre innsyn samtidig som man har vinduet på gløtt for å lufte.
 • Rimelig – den rimeligste løsningen av alternativene.

 

Ulemper:

 • Er dybden på vinduskarmen mindre enn 23 mm må man bruke monteringsplater for å få nok plass til festene til Plissegardinet. Det er stort sett vinduer som kan åpnes som har dybde mindre enn 23 mm. For faste vinduer som ikke kan åpnes er dybden vanligvis 25 – 40 mm.
 • Det blir en liten åpning (2-3 mm) mellom vinduskarm/ramme og Plissegardinet – Innsyn/sol inn i rommet.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål innvendig mål på vindusåpningen. Trekk fra 0,3 cm på det minste målet.
 • Høyde: Mål innvendig mål på vindusåpningen.
 •  

 

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / fratrekkBestilles
Bredde – B185,2 cm ——-
Bredde – B285,1 cm– 0,3 cm84,8 cm
Bredde – B385,3 ——-
Høyde – H105,3– 0,0 cm105,3 cm

Alternativ 1: Plassering – På vegg over/ved siden av vinduslistene.

 

Fordeler:

 • Lamellgardinet dekker hele vindus-/døråpningen.
 • En god løsning om du har vinduer/dører som åpner innover, eller når du ønsker at parkert lamellgardin ikke skal dekke vindusflaten/åpningen.

 

Ulemper:

 • Lite diskré.
 • Litt dyrere – stor bredde gir dyrere lamellgardiner.
 • Har du gipsvegger er det litt mer arbeid med å feste lamellgardinets braketter. Med gode gipsanker og bruk av korrekt tang, er dette vanligvis ikke noe problem.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål fra ytterkant til ytterkant på vindu-/dørlistene og legge til 15-30 cm. Hvor mye du må legge til på bredden avhenger av hvor brakettene skal festes (over eller på siden av listene) og hvor stor “parkeringsbredde” du trenger/ønsker.
 • Høyde: Mål fra ytterkant øvre vindus-/dørlist til ytterkant nedre vinduslistene/gulv (gjelder dør). Legg til 5-10 cm. Hvor mye du må legge til på høyden avhenger av hvor brakettene skal festes (over eller på siden av vinduslistene)
 •  

Mer informasjon om braketter/parkeringsbredde finner du i informasjonsarket under produktet – “Lamellgardin”.

Eksempel:

 Målt bredde/høydeTillegg/fratrekkBestilles
Bredde – B105,4 cm+15,0 cm119,4 cm
Høyde – H125,3 cm+10,0 cm135,3 cm

 

Alternativ 2: Plassering – Inni foring

 

Fordeler:

 • En diskré løsning. Man kan enkelt kombinere lamellgardin med ordinære gardiner.
 • Den vanligste måten å plassere lamellgardinene på.
 • Den smaleste av alternativene.

 

Ulemper:

 • Lamellgardinen opptar en del av lysåpningen i parkert posisjon. Informasjon om parkeringsbredde finner du i informasjonsarket under produktet – «Lamellgardin».
 • Ved plassering i foringen på terrassedører, vil lamellene blåse ut/inn og kunne bli ødelagt ved gjennomtrekk.
 • Lamellgardinens skinne/selve lamellene vil være i veien for dører som åpnes innover.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål innvendige mål mellom foringene. Trekk fra 0,7-1,0 cm.
 • Høyde:   Mål innvendige mål mellom foringene. Trekk fra 1,0 cm (vindu) / 2,0 cm (dører).
 •  

 

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg/fratrekkBestilles
Bredde – B95,4 cm– 0,7 cm94,7 cm
Høyde – H115,3 cm– 1,0 cm114,3 cm

Alternativ 1: Plassering – På vegg over/ved siden av vinduslistene

 

Fordeler:

 • Rullegardinets stoff ligger forholdsvis tett på vinduslistene – gir bedre lysdemping.
 • Rullegardinets stoff dekker hele vinduslistenes bredde – gir bedre lysdemping.
 • Løsningen gir det beste resultatet man kan oppnå med fritthengende rullegardin.
 • En god løsning om man har vinduer som åpner innover.

 

Ulemper:

 • Lite diskre.
 • Dyrere – stor bredde fører til dyrere rullegardiner.
 • Har man gipsvegger er det litt mer jobb å feste rullegardinets braketter. Med gode gipsanker og bruk av korrekt tang, er dette vanligvis ikke noe problem.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål fra ytterkant til ytterkant på vinduslistene og legge til 3,0 – 3,6 cm (avhengig av modell. Sjekk info-arket under produktet “Rullegardiner – Fritthengende”).
 • Høyde: Mål fra ytterkant til ytterkant på vinduslistene og legg til 10 cm.
 •  

bilde3

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / FratrekkBestilles
Bredde – B105,4 cm+ 3,0 cm108,4 cm
Høyde – H125,3 cm+ 10,0 cm135,3 cm

 

Alternativ 2: Plassering – På selve vinduslistene.

 

Fordeler:

 • Rullegardinets stoff dekker deler av vinduslistenes bredde – Bra lysdemping.
 • En god løsning om man har vinduer som åpner innover.

 

Ulemper:

 • Lite diskre.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål fra ytterkant til ytterkant på vinduslistene og trekk fra 0,2 cm
 • Høyde: Mål fra ytterkant til ytterkant på vinduslistene.
 •  

ru-fr

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / FratrekkBestilles
Bredde – B105,4 cm– 0,2 cm105,2 cm
Høyde – H125,3 cm+ 0,0 cm125,3 cm

 

Alternativ 3: Plassering – Inni foring

 

Fordeler:

 • En diskre løsning. Man kan enkelt kombinere rullegardin og ordinære gardiner.
 • Rimelig. Den minste bredden av alternativene.

 

Ulemper:

 • Lysåpning mellom rullegardinets stoff og foringene. (1,6 – 2,0 cm på hver side).
 • Om man ikke har nok høyde mellom vinduets øvre kant og øvre foring, kan ikke denne løsningen brukes på vinduer som åpnes innover. 

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål innvendig mål mellom foringene. Trekk fra 0,4 cm.
 • Høyde: Mål innvendig mål mellom foringene.
 •  

ru-fr-2

 

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / FratrekkBestilles
Bredde – B95,4 cm– 0,4 cm95,0 cm
Høyde – H115,3 cm+ 0,0 cm

115,3 cm

Alternativ 1: Plassering – På selve vinduslistene.

 

Fordeler:

 • Rullegardinets kassett/lister/stoff dekker store deler av vinduslistenes bredde – bra lysdemping.
 • En god løsning om man har vinduer som kan åpnes.

 

Ulemper:

 • Ikke fullt så diskre som om man plasserer produktet på innsiden av foringen.
 • Dyrere – økt bredde fører til dyrere rullegardiner

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål fra ytterkant til ytterkant på vinduslistene. Trekk fra 0,2 cm.
 • Høyde: Mål fra ytterkant til ytterkant på vinduslistene. Trekk fra 0,2 cm.
 •  

 

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / FratrekkBestilles
Bredde – B105,4 cm– 0,2 cm105,2 cm
Høyde – H125,3 cm– 0,2 cm125,1 cm

 

Alternativ 2: Plassering – På vinduskarmen

 

Fordeler:

 • Bra lysdemping.
 • En diskre løsning.
 • Rimeligere enn alternativ 1

 

Ulemper:

 • Er vinduskarmen smal vil deler av kassett/skinner dekke selve glasset. Modell Mini-X er isåfall å fortrekke. Sjekk info-arket som finnes nederst på siden tilhørende “Rullegardiner – I kassett med skinner” (Under «Produkter»)
 • På vinduer som kan åpnes er ofte handtaket i veien slik at man ikke får rullegardinet helt ned.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål innvendig mål mellom foringene.  Trekk fra 0,4 cm.
 • Høyde: Mål innvendig mål mellom foringene. Trekk fra 0,4 cm.
 •  

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / FratrekkBestilles
Bredde – B95,4 cm– 0,4 cm95,0 cm
Høyde – H115,3 cm– 0,4 cm114,9 cm

 

Alternativ 3: Plassering – På vindusrammen (for vinduer som kan åpnes)

 

Fordeler:

 • Bra lysdemping.
 • En diskre løsning.
 • Rimelig –  den rimeligste løsningen av alternativene.

 

Ulemper:

 • Er vinduskarmen smal vil deler av kassett/skinner dekke selve glasset. Modell Mini-X er isåfall å fortrekke. Sjekk info-arket som finnes nederst på siden tilhørende “Rullegardiner – I kassett med skinner” (Under «Produkter»)
 • På vinduer som kan åpnes er ofte handtaket i veien slik at man ikke får rullegardinet helt ned. Stort sett er ikke dette noe problem da det meste av vindusflaten uansett dekkes.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål innvendig mål mellom foringene.  Trekk fra 0,6 cm.
 • Høyde: Mål innvendig mål mellom foringene. Trekk fra 0,6 cm.
 •  

 

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / FratrekkBestilles
Bredde – B88,4 cm– 0,6 cm87,8 cm
Høyde – H110,3 cm– 0,6 cm109,7 cm

Alternativ 1: Plassering – På selve vinduslistene.

 

Fordeler:

 • Persiennene dekker hele vinduslistenes bredde – bra lysdemping
 • En god løsning om man har vinduer som åpnes innover (så fremt man ikke ønsker å plassere dem på selve vindusrammen, Alternativ 3)

 

Ulemper:

 • Ikke fullt så diskre som om man plasserer produktet på innsiden av foringen.
 • Dyrere – økt bredde fører til at prisen øker.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål fra ytterkant til ytterkant oppe, på midten og nede på vinduslistene. Trekk fra 0,2 cm på det minste målet
 • Høyde: Mål fra ytterkant til ytterkant på vinduslistene. Ta utgangspunkt i det minste målet og trekk fra 0,2 cm
 •  

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / FratrekkBestilles
Bredde – B1105,4 cm —-
Bredde – B2105,2 cm —-
Bredde – B3105,0 cm– 0,2 cm104,8 cm
Høyde – H125,3 cm– 0,2 cm125,1 cm

 

Alternativ 2: Plassering – Innside av foring

 

Fordeler:

 • En diskre løsning. Absolutt den mest vanlig måten å plassere Persienner på.
 • Rimeligere enn alternativ 1

 

Ulemper:

 • På vinduer som åpnes innover vil Persiennene kunne være i veien og forhindre at vinduet kan åpnes. Sjekk info-arket som finnes nederst på siden tilhørende “Persienner” (Under «Produkter») vedr mål i parkert posisjon.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål innvendig mål mellom foringene oppe, på midten og nede. Trekk fra 0,5 cm på det minste målet.
 • Høyde: Mål innvendig mål mellom foringene.
 •  

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / FratrekkBestilles
Bredde – B195,2 cm —-
Bredde – B295,1 cm– 0,5 cm94,6 cm
Bredde – B395,4 cm —-
Høyde – H115,3 cm– 0,0 cm115,3 cm

 

Alternativ 3: Plassering – På vindusrammen / vinduskarmen

 

Fordeler:

 • En diskre løsning.
 • Persiennen er ikke i veien om vinduet åpnes.
 • Persiennen kan skygge for sol / hindre innsyn samtidig som man har vinduet på gløtt for å lufte.
 • Rimelig – den rimeligste løsningen av alternativene. 

 

Ulemper:

 • Det blir en liten åpning (2-3 mm) mellom vinduskarm/ramme og Persiennen – Innsyn/sol inn i rommet.

 

Oppmåling:

 • Bredde: Mål innvendig mål mellom foringene. Trekk fra 0,4 cm.
 • Høyde: Mål innvendig mål mellom foringene.
 •  

 

Eksempel:

 Målt bredde / høydeTillegg / FratrekkBestilles
Bredde – B185,2 cm —-
Bredde – B285,1 cm– 0,4 cm94,7 cm
Bredde – B385,3 cm —-
Høyde – H105,3 cm– 0,0 cm115,3 cm

Kontakt oss

Om oss

Vår absolutt viktigste prioritet er fornøyde kunder og vi strekker oss langt for å oppfylle dette. Våre produkter kjøpes direkte fra et stort europeisk selskap. Selskapet har 25 års erfaring og eksporterer produktene dine til mer enn 35 land. 

Kopirett Solkontroll AS 2020. Design av TechTop Media AS. 
0
  0
  Din handlekurv
  Din handlekurv er tomGå tilbake til butikken